Gŵyl Afon Ogwen

Gŵyl Afon Ogwen: Bethesda Fri 30th September - Sunday 2nd October 2016

A weekend of art, photography, film, music and poetry about the river...choirs, dancing, food and fancy dress!

Os ydych chi am wybod mwy am beth sydd ar .........If you want to know more about what’s on………

Friday 30th September

6.30pm Capel Jerusalem Chapel: Ffilm ‘Atgofion Ogwen’ Film

Crëwyd y ffilm, ‘Atgofion Ogwen’, fel rhan o brosiect buddugol Trechu Trosedd 2016.
Roedd y prosiect yn cynnwys 10 o bobl ifanc o Ysgol Dyffryn Ogwen a ganolbwyntiodd ar dri chymeriad lleol yn hel atgofion am eu profiadau bywyd o’u blynyddoedd cynnar yn yr ysgol hyd heddiw er mwyn creu ffilm iaith Gymraeg awr o hyd am Ddyffryn Ogwen.
Bod y cynlluniau ar gyfer prosiect y flwyddyn nesaf eisoes wedi’u sefydlu.

The film ‘Atgofion Ogwen’ was the result of an award winning Crimebeat project for 2016.
It involved a group of 10 young people from Ysgol Dyffryn Ogwen, who concentrated on three local characters reminiscing about their life experiences from their early years in school to the present day, to create an hour-long Welsh language film about the Ogwen Valley.
Plans are already in place for next year’s project.

8.00 - 9:30pm Douglas Arms: Cerddoriaeth Glasurol - Classical Music. Lorna Todd & Oriana Singers

Saturday 1st October

10.00 SPAR: Gareth Roberts - Coed y Parc Cerdded a darganfod - Walk and discover

10.00 - 5.00pm Capel Jerusalem Chapel: Pintura Rapido - Sioe Celf & Ffotograffiaeth - Art and Photography Show - Yarnbombing

Dewch â'ch deunyddiau eich hun neu yn casglu papur a phensiliau oddi wrthym ni i gofnodi'r Ŵyl yn ystod y dydd . Bydd yna lawer yn digwydd fel pwnc, neu ddod o hyd i fan tawel yn y dref os yw'n well gennych .
Bring your own materials or collect paper and pencils from us to record the Gwyl during the day. There’ll be lots going on as subject matter, or find a quiet spot in the town if you prefer.

11.00 - 4.00pm: Old Bowling Green - Stondin RSPB Stall

10.00 - 5.00pm Coed y Parc: Rheilffordd Chwarel Penrhyn Quarry Railway Diwrnod Agored - Open Day

10.00 - 4.00pm Parc Meurig: Cyfarfodydd Creadigol! Creative Encounters!

Art in the Woods – come and join in:

 • Installations from - Christine Roberts, Harri Charmichael, Maxine Hendy, Rhona Bowey, Sarah Holyfield, Jo Alexander.
 • Marble run River Ogwen, with family construction activities - Lisa Hudson, Lindsey Colbourne.
 • Family based performance/interactions Roger Hughes and friends.
 • Kids activities / installation - Rebecca Hardy Griffiths
 • Sound/music/performance - Dave Hopewell, Sioned Eleri Roberts, Katherine Betteridge, Rhys Trimble
 • Bydd Eryri Asynnod yn ymweld â ni! Maent yn dda iawn tymer a chariad i gyfarfod â phobl . Efallai y byddwch yn eu hwynebu yn y goedwig !
 • Snowdonia Donkeys will be visiting us! They are very good tempered and love to meet people. You may encounter them in the woods!

12.30pm Gerddi Capel Jerusalem Gardens: Cor Cymuned Bangor Community Choir

2.00pm Capel Jerusalem Chapel: Ffilm ‘Atgofion Ogwen’ film

Crëwyd y ffilm, ‘Atgofion Ogwen’, fel rhan o brosiect buddugol Trechu Trosedd 2016.
Roedd y prosiect yn cynnwys 10 o bobl ifanc o Ysgol Dyffryn Ogwen a ganolbwyntiodd ar dri chymeriad lleol yn hel atgofion am eu profiadau bywyd o’u blynyddoedd cynnar yn yr ysgol hyd heddiw er mwyn creu ffilm iaith Gymraeg awr o hyd am Ddyffryn Ogwen.
Bod y cynlluniau ar gyfer prosiect y flwyddyn nesaf eisoes wedi’u sefydlu.

The film ‘Atgofion Ogwen’ was the result of an award winning Crimebeat project for 2016.
It involved a group of 10 young people from Ysgol Dyffryn Ogwen, who concentrated on three local characters reminiscing about their life experiences from their early years in school to the present day, to create an hour-long Welsh language film about the Ogwen Valley.
Plans are already in place for next year’s project.

3.00 - 5.00pm Llyfrygell Bethesda library: ‘Writ on Water’

Bring your poetry and prose on the subject of water to share with others.
Kathy Hopewell & Alys Conran

8.00 - 11.00pm Neuadd Ogwen bar: Cerddoriaeth Fyw - Live music

The confirmed line-up is:

 • Rabo de Toro
 • Fiona and Gorwel Owen
 • Harmony and Nial
 • Tegid Rhys
 • Jam Allstars

Sunday 2nd October

10.00 - 5.00pm: Capel Jerusallem: Sioe Celf & Ffotograffiaeth - Art and Photography Show

10.00 - 5.00pm Coed y Parc: Rheilffordd Chwarel Penrhyn Quarry Railway Diwrnod Agored - Open Day

12.00 - 5.00pm Parc Meurig: Cyfarfodydd Creadigol! More Creative Encounters!

11.00 - 4.00pm Neuadd Ogwen (note change of venue): Panad a sgwrs, ‘Atgofion Ogwen’ mapping your memories

1.30 - 3.00pm Fitzpatrick's: Hopewell Ink a Ffrindiau cerddoriaeth a gair llafar - music & spoken word

Map

Map

Interactive map showing all the venues for the Gŵyl Afon Ogwen River Festival's events....

More

Gallery

Gallery

Images from the Gwyl Ogwen Festival...

More

Sponsors

Sponsors

Gŵyl Afon Ogwen is sponsored by the following Gwynedd Community Arts Fund, Bethesda Community...

More

Contact

Contact

Get in touch with Gŵyl Afon Ogwen. Pam Green: 01248 600579 or Jeremy Yates: 01248 209085....

More

Updated: 20/01/17


Search


DOWNLOADS

Contact